Základní informace o síti FCWAN

Pokud máte zájem o připojení do sítě FCWAN, přečtěte si nejdříve pozorně všechny body!!

Kdo jsme

Lokální počítačová síť s přístupem na internet. Čili společnost klientů (uživatelů), kterým tato nabídka a její podmínky vyhovují a jsou ochotni je akceptovat. Začlenění do této sítě je zcela dobrovolné.

Jelikož tato síť není plně komerční projekt, veškeré platby uživatelů sítě jsou určeny pouze jako příspěvek tj. pokrytí nákladů na údržbu, provoz a na linku do internetu.

Náš cíl

Nechceme být megalomanský projekt, ale chceme vytvořit „partu“ rozumných a inteligentních lidí, kteří vědí o co jim jde. Současně jsou ochotni akceptovat nepsaná pravidla, vůli správců a mít snahu udržet síť v bezproblémovém funkčním stavu.

Náš systém a co nabízíme

Síť je do internetu nepřetržitě připojena pomocí našeho vlastního serveru, na kterém běží mail-server, www-server.Linka do internetu je o rychlosti 4M a ta se dynamicky rozděluje mezi uživatele, kteří se zrovna připojí na internet. Tato linka je podle našich zkušeností velmi rychlá, ale přesto není přímo ideální a určena ke stahování filmů, velkých objemových dat a většího množství MP3. Též není vhodná pro trvalé poslouchání rozhlasových stanic a jiných multimedií.

Proto pokud hledáte především připojení pro DC++, KAZZU a jiné výměnné sítě, bude pro Vás lepší řešení poohlédnout se po jiné možnosti připojení.

Co se očekává od Vás

Chovat se ohleduplně ke všem ostatním uživatelům a to tak, abyVaší činností nemohla být pošpiněna nebo jinak napadeno dobré mínění o síti . Dále být, pokud je to ve Vašich silách a možnostech, nápomocen při řešení vzniklých problémů a komplikací, které by nastaly. Chránit síť před útoky jak zvenčí, tak zevnitř. Dbát bezpečného provozu a neohrožovat bezpečí druhých. Každý uživatel je plně zodpovědný za data na své PC. Čili „ ŽIJ A NECH ŽÍT !“

Abychom mohli vybudovanou síť udržovat a provozovat pokud možnov bezporuchovém stavu požadujeme od každého uživatele poplatek 450,- Kč/měsíc. Platby se provádějí ve prospěch peněžního účtu GE Bank a to tak, aby nejpozději do 25. dne v měsíci byla částka připsána na účet. Platba se vztahuje na následující měsíc. Pokud nebude tato částka připsána na účet v daném termínu, dojde k odpojení uživatele od sítě. Připojení bude provedeno do 3. pracovních dnů po uhrazení částky za provoz sítě internet a poplatku 200 Kč,- za obnovení.

Aktuální informace

Dnes je: 20.06.2024
Svátek má: Květa

Počasí

ZítraPozítříPopozítří
Zdroj Meteopress